Publicat: Oct. 21, 2015

La llei d'aigües reconeix el dret a l'explotació d'aigües subterrànies mitjançant perforacions o pous a la propietat LA. Art. 52.2 i uns altres, amb la limitació d'ús propi de la finca, sempre que l'explotació de cabals no superi els set mil metres cúbics anuals, per a cabals superiors es necessita concessió estatal.


En conseqüència manquen de valor els pactes contractuals que restringeixen aquest dret, reflectits en algunes operacions de compra de parcel·les en urbanitzacions. L'únic organisme competent que entén en el registre de pous i concessions a Catalunya és l'Agència Catalana del AIGUA .

Que distancia ha d'haver-hi entre pous? La llei diu, que per a cabals instantanis, inferiors a 0,15? / Segons (540:2/h) la distància en sòl urbà serà de 10 m entre pous, de 20 m en sòl no urbà i de 100 m per a cabals superiors.